กฎหมายเกี่ยวกับครู

กฎหมายเกี่ยวกับครู
PDF
พิมพ์
อีเมล
รวมกฎหมายการศึกษา 1(รธน. พรบ. พรฎ.)
 รวมกฎหมายการศึกษา 2 (กฎกระทรวง กฎ ก.ค.ศ.)
 รวมกฎหมายการศึกษา 3  ( ประกาศ)
 รวมกฎหมายการศึกษา 4 (ระเบียบ ข้อบังคับ )
 รวมกฎหมายการศึกษา 5 ( คำสั่ง หนังสือเวียน)
 รวมกฎหมายการศึกษา 6  ( กฎ ระเบียบ หนังสือเวียน ก.พ.)
 รวมกฎหมายการศึกษา 7 (สำนักนิติการ สป.ศธ.)
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การกำหนดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การกำหนดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2553
กฎกระทรวงว่าด้วยระบบหลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2553
กฎก.ค.ศ.ว่าด้วยการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับเงินเดือนสูงกว่าหรือต่ำกว่าขั้นต่ำหรือสูงกว่า     ขั้นสูงของอันดับ พ.ศ. 2553
กฎกระทรวงว่าด้วยระบบหลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2553
รวมกฎหมายทางการศึกษา ปี 53
 
Advertisements

About thanakrit k.

the Second hand boy.

Posted on กุมภาพันธ์ 16, 2012, in กฎหมายเกี่ยวกับครู. Bookmark the permalink. ใส่ความเห็น.

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: