Daily Archives: กุมภาพันธ์ 29, 2012

แนวข้อสอบวัดผลประเมินผลการเรียนรู้นักเรียน ชั้น ป.1-ป.6

แนวข้อสอบพร้อมเฉลยสำหรับสอบวัดผลประเมินผลนักเรียนระดับชั้น ป.1-ป.6 มาให้เลือกดาวน์โหลดครับ  ท่านสามารถนำไปแก้ไข ปรับปรุงได้ตามความเหมาะสมครับ  หรือบางทีอาจจะนำไปอ่านเพื่อเตรียมสอบวัดสมรรถนะครูที่กำลังจะมาถึงนี่ก็ได้นะครับ … (เป็นครูแล้วต้องมาสอบครูอีก … 555+)
ข้อแนะนำ ไฟล์ทั้งหมดถูกบีบอัดด้วยโปรแกรมบีบอัดข้อมูล เมื่อดาวน์โหลดมาแล้วจะต้องทำการแตกไฟล์เสียก่อนครับ แล้วจะมีโฟลเดอร์ขึ้นมา ซึ่งภายในโฟลเดอร์นั้นอัดแน่นไปด้วยข้อสอบพร้อมเฉลยเพื่อใช้สำหรับการสอบแล้วครับ…และควรสร้าง Folder หรือแฟ้มสำหรับเก็บข้อสอบเป็นชั้นๆ ไปนะครับ เพราะส่วนใหญ่ชื่อวิชาจะซ้ำกัน อาจมีปัญหาไฟล์บันทึกแทนที่กันได้ครับ ดาวน์โหลดโปรแกรมบีบอัดข้อมูล  (กรณีในเครื่องไม่มี ..ส่วนใหญ่จะมีครับ ) หากท่านใดได้ดาวน์โหลดไปแล้วกรุณาคอมเม้นท์ให้เพื่อเป็นกำลังใจครับ  🙂
ป.ล. ตอนนี้ได้เพิ่มแนวข้อสอบ ป.2 แล้วนะครับ
ดาวน์โหลดแนวข้อสอบ ป.6
ดาวน์โหลดแนวข้อสอบภาษาไทย ป.6  …… ดาวน์โหลดแนวข้อสอบศิลปะ ป.6
ดาวน์โหลดแนวข้อสอบคณิตศาสตร์ ป.6 ……  ดาวน์โหลดแนวข้อสอบการงานฯ ป.6
ดาวน์โหลดแนวข้อสอบวิทยาศาสตร์ ป.6  …… ดาวน์โหลดแนวข้อสอบภาษาอังกฤษ ป.6
ดาวน์โหลดแนวข้อสอบสังคมศึกษา ป.6  …… ดาวน์โหลดแนวข้อสอบประวัติศาสตร์ ป.6
ดาวน์โหลดแนวข้อสอบสุขศึกษาพละฯ ป.6  …… ดาวน์โหลดแนวข้อสอบพระพุทธศาสนา ป.6
ดาวน์โหลดแนวข้อสอบ ป.5
ดาวน์โหลดแนวข้อสอบภาษาไทย ป.5 …… ดาวน์โหลดแนวข้อสอบศิลปะ ป.5
ดาวน์โหลดแนวข้อสอบคณิตศาสตร์ ป.5  …… ดาวน์โหลดแนวข้อสอบการงานฯ ป.5
ดาวน์โหลดแนวข้อสอบวิทยาศาสตร์ ป.5  …… ดาวน์โหลดแนวข้อสอบภาษาอังกฤษ ป.5
ดาวน์โหลดแนวข้อสอบสังคมศึกษา ป.5  …… ดาวน์โหลดแนวข้อสอบประวัติศาสตร์ ป.5
ดาวน์โหลดแนวข้อสอบสุขศึกษาพละฯ ป.5  …… ดาวน์โหลดแนวข้อสอบพระพุทธศาสนา ป.5
ดาวน์โหลดแนวข้อสอบ ป.4
ดาวน์โหลดแนวข้อสอบภาษาไทย ป.4  …… ดาวน์โหลดแนวข้อสอบศิลปะ ป.4
ดาวน์โหลดแนวข้อสอบคณิตศาสตร์ ป.4  …… ดาวน์โหลดแนวข้อสอบการงานฯ ป.4
ดาวน์โหลดแนวข้อสอบวิทยาศาสตร์ ป.4  …… ดาวน์โหลดแนวข้อสอบภาษาอังกฤษ ป.4
ดาวน์โหลดแนวข้อสอบสังคมศึกษา ป.4  …… ดาวน์โหลดแนวข้อสอบประวัติศาสตร์ ป.4
ดาวน์โหลดแนวข้อสอบสุขศึกษาพละฯ ป.4  …… ดาวน์โหลดแนวข้อสอบพระพุทธศาสนา ป.4
ดาวน์โหลดแนวข้อสอบ ป.3
ดาวน์โหลดแนวข้อสอบภาษาไทย ป.3  …… ดาวน์โหลดแนวข้อสอบศิลปะ ป.3
ดาวน์โหลดแนวข้อสอบคณิตศาสตร์ ป.3  …… ดาวน์โหลดแนวข้อสอบการงานฯ ป.3
 ดาวน์โหลดแนวข้อสอบวิทยาศาสตร์ ป.3   …… ดาวน์โหลดแนวข้อสอบภาษาอังกฤษ ป.3  ..
ดาวน์โหลดแนวข้อสอบสังคมศึกษา ป.3  …… ดาวน์โหลดแนวข้อสอบประวัติศาสตร์ ป.3  ..
ดาวน์โหลดแนวข้อสอบสุขศึกษาพละฯ ป. 3 …… ดาวน์โหลดแนวข้อสอบพระพุทธศาสนา ป.3
 ดาวน์โหลดแนวข้อสอบ ป.2
 ดาวน์โหลดแนวข้อสอบภาษาไทย ป.2  …… ดาวน์โหลดแนวข้อสอบศิลปะ ป.2
ดาวน์โหลดแนวข้อสอบคณิตศาสตร์ ป.2  …… ดาวน์โหลดแนวข้อสอบการงานฯ ป.2
 ดาวน์โหลดแนวข้อสอบวิทยาศาสตร์ ป.2   …… ดาวน์โหลดแนวข้อสอบภาษาอังกฤษ ป.2
 ดาวน์โหลดแนวข้อสอบสังคมศึกษา ป.2  …… ดาวน์โหลดแนวข้อสอบประวัติศาสตร์ ป.2
 ดาวน์โหลดแนวข้อสอบสุขศึกษาพละฯ ป. 2  …… ดาวน์โหลดแนวข้อสอบพระพุทธศาสนา ป.2
ดาวน์โหลดแนวข้อสอบ ป.1
ดาวน์โหลดแนวข้อสอบภาษาไทย ป.1  …… ดาวน์โหลดแนวข้อสอบศิลปะ ป.1
ดาวน์โหลดแนวข้อสอบคณิตศาสตร์ ป.1  …… ดาวน์โหลดแนวข้อสอบการงานฯ ป.1
ดาวน์โหลดแนวข้อสอบวิทยาศาสตร์ ป.1  …… ดาวน์โหลดแนวข้อสอบภาษาอังกฤษ ป.1
ดาวน์โหลดแนวข้อสอบสังคมศึกษา ป.1  …… ดาวน์โหลดแนวข้อสอบประวัติศาสตร์ ป.1
ดาวน์โหลดแนวข้อสอบสุขศึกษาพละฯ ป.1  …… ดาวน์โหลดแนวข้อสอบพระพุทธศาสนา ป.1
      ขอบคุณคณะผู้จัดทำข้อสอบชุดนี้ทุกท่านครับ :)
ที่มา : www. tl-school.com
Advertisements