Category Archives: Uncategorized

แผนการสอน คณิตศาสตร์ ป.3

1. แผนฯ สื่อเสริม มมฐ. แกนกลาง ’51 : คำนำ     ไฟล์ .3 คำนำ (ขนาด 894.5KB )Download
2. แผนฯ สื่อเสริม มมฐ. แกนกลาง ’51 : ภาคผนวก   ไฟล์ .3 ภาคผนวก (ขนาด 544.5KB )Download
3. แผนฯ สื่อเสริม มมฐ. แกนกลาง ’51 : หน่วย 01     ไฟล์ .3 หน่วย 1 (ขนาด 558.5KB )Download
4. แผนฯ สื่อเสริม มมฐ. แกนกลาง ’51 : หน่วย 02    ไฟล์ .3 หน่วย 2 (ขนาด 428.5KB )Download
5. แผนฯ สื่อเสริม มมฐ. แกนกลาง ’51 : หน่วย 03    ไฟล์ .3 หน่วย 3 (ขนาด 422KB )Download
6. แผนฯ สื่อเสริม มมฐ. แกนกลาง ’51 : หน่วย 04    ไฟล์ .3 หน่วย 4 (ขนาด 809.5KB )Download
7. แผนฯ สื่อเสริม มมฐ. แกนกลาง ’51 : หน่วย 05    ไฟล์ .3 หน่วย 5 (ขนาด 539.5KB )Download
8. แผนฯ สื่อเสริม มมฐ. แกนกลาง ’51 : หน่วย 06    ไฟล์ .3 หน่วย 6 (ขนาด 623.5KB )Dow nload
9. แผนฯ สื่อเสริม มมฐ. แกนกลาง ’51 : หน่วย 07   ไฟล์ .3 หน่วย 7 (ขนาด 500.5KB )Download
10. แผนฯ สื่อเสริม มมฐ. แกนกลาง ’51 : หน่วย 08    ไฟล์ .3 หน่วย 8 (ขนาด 577.5KB )Download
11. แผนฯ สื่อเสริม มมฐ. แกนกลาง ’51 : หน่วย 09  ไฟล์ .3 หน่วย 9 (ขนาด 505.5KB )Download
12. แผนฯ สื่อเสริม มมฐ. แกนกลาง ’51 : หน่วย 10   ไฟล์ .3 หน่วย 10 (ขนาด 918KB )Download
13. แผนฯ สื่อเสริม มมฐ. แกนกลาง ’51 : หน่วย 11    ไฟล์ .3 หน่วย 11 (ขนาด 544.5KB )Download
14. แผนฯ สื่อเสริม มมฐ. แกนกลาง ’51 : หน่วย 12   ไฟล์ .3 หน่วย 12 (ขนาด 459KB )Download
15. แผนฯ สื่อเสริม มมฐ. แกนกลาง ’51 : หน่วย 13   ไฟล์ .3 หน่วย 13 (ขนาด 396.5KB )Download

ที่มา http:sawangpattaya.org

Advertisements

GSP กับการสร้างงานคณิตศาสตร์

ทฤษฎีกราฟเบื้องต้น

E-Book คณิตศาสตร์

ระดับประถมศึกษา

ระดับมัธยมศึกษา

สื่อการเรียนรู้